مادر و کودک

کارگاه موسیقی مادر و کودک

کارگاه های مادر و کودک

سه سال ابتدایی زندگی مهم ترین دوران در رشد ذهنی و حرکتی کودکان به شمار می آید.
تقویت تمرکز دیداری و شنیداری و توانایی حرکتی نوپایان یکی از اهداف مهم دوره های مادر و کودک در آموزشگاه شیدا است.

در تحقیقات  بسیاری اثبات شده که  انسان حتی در دوران جنینی نسبت به موسیقی که مادر گوش می دهد درک و دریافت دارد

و به همین دلیل است که کلاس های مادر و کودک می تواند شروع بسیار خوبی برای وارد شدن کودک به دنیای موسیقی باشد.

این کلاس ها با محوریت موسیقی و با  حضور مادر در کنار فرزند خود برگزار می شود . در این کلاس ها نیز سن کودک اهمیت دارد و باید در گروه مخصوص خود قرار بگیرد.

از یک سال تا ۳ و نیم سال کودکان می تواننددر این کلاس ها قرار بگیرند .