آموزش ویولنسل

ویولنسل

ویولنسل ( Violoncello – Violoncell – Violoncelle – Violoncello )

از خانواده ویولن ها با بزرگی و زیبایی فراوان و با همان ظرافت ها در نواختنش

صدایی تاثیر گزار و زیبا

ویولنسل چنان بزرگتر از دو ساز آرشه ای دیگر است که نوازنده مجبوراست آنرا برای اجرا روی زمین ،مابین پاهای خود تکیه دهد. درحالیکه خود روی صندلی می نشیند.

ازاین جهت درانتهای تحتانی ویولنسل میله ای آهنی نصب شده ونوک آن روی زمین قرار می گیرد .

صدای این ساز نسبت به ویولن و ویولا بم تر می باشدکه یکی از دلایل علاقه مندی به این ساز نیز صدای بم و زیبای آن و حجم صدایی بالای آن است .

این سازیکی از سازهای مهم در همنوازیهای کوچک وبزرگ به خصوص ارکسترهای زهی و ارکستر سمفونیک می باشد.

 

این ساز به همراه کنتر باس نقش بسیار مهمی در رنج صدایی بم ارکستر سنفونیک ایفا می کند

فواصل سیم های چهارگانه این سازفاصله پنجم است که بترتیب زیر کوک می شود

لا – ر – سل – دو

آموزش ویولنسل

آموزش ویولنسل مرزداران،آموزشگاه ویولنسل،آموزش ویولنسل شهرک ژاندارمری،آموزش حرفه ای ویولنسل،هزینه آموزش ویولنسل

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند