درام

درام سِت یا درام

مجموعه‌ای از طبل ها و دیگر سازهای کوبه‎‌ای بطور معمول سنج که توسط یک نوازنده و با استفاده از دو چوبک طبل نواخته می‌شود و پدال‌هایی از طریق حرکت پا

نواختن بیس درام و سنج های هت را کنترل می کنند/

یک درام ست ترکیبی از چندین طبل‌ (که به صورت کلاسیک به عنوان پوست صداها ، از رده‌ی دو سیستم دسته ‌بندی هورن بوستل زاکس شناخته می شوند و خود صداها (به صورت خاص سنج‌ها) است.

یک درام ست استاندارد (برای یک نوازنده‌ی راست دست)، طبق همان چینشی که درموسیقی عامه پسند مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای اجزای زیر است:

یک طبل کوچک به انگلیسی Snare Drum که برروی یک پایه و در میان زانوهای نوازنده قرار می‌گیرد و توسط چوبک طبل نواخته می‌شود.

یک طبل بزرگ به انگلیسی Bass Drum که توسط یک پدال و با پای راست نواخته می‌شود.

یک یا چند تام-تام که توسط چوبک طبل یا فرچه‌ی مخصوص درام‌ست نواخته می‌شود. (اغلب درام ست دارای سه تام-تام است)

ک سنج های-هت (دو سنج که برروی یک پایه و روی همدیگر نصب شده اند)، که توسط چوبک نواخته شده و از طریق پدال مربوطه از هم باز و بسته می‌شود. حرکت باز و بسته نمودن های-هت نیز موجب ایجاد صدا می‌شود و در نواختن موسیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک یا چند سنج که برروی پایه‌های نصب شده‌اند و به وسیله‌ی چوبک نواخته می‌شوند.

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند