کلاس ها

 
گیتار
آموزش گیتار

شنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
تار
آموزش تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سنتور
آموزش سنتور
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
تمبک
ساز تمبک
 
کاخن
آموزش کاخن
 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری

یکشنبه

 
آواز
آموزش آواز
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
ساز تمبک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن

دوشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
سنتور
آموزش سنتور
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
تار
آموزش تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سه تار
آموزش سه تار
 
گیتار
آموزش گیتار

سه شنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سنتور
آموزش سنتور
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار

چهارشنبه

 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
ویولن
آموزش ویولن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

پنج شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو