آموزش سلفژ

سلفژ و تئوری موسیقی

آموزش سلفژ و تئوری موسیقی

هر هنرجوی موسیقی، فارغ از ساز تخصصی یا سبک موسیقی‌ای که می‌آموزد، نیازمند تمرین‌های مخصوص به جهت افزایش درک و دریافت موسیقی،تقویت مهارت‌های شنوایی و تشخیص اصوات، افزایش توانایی نت‌خوانی و دانستن تئوری موسیقی می‌باشد. امروزه این امر مهم در کلاس‌های ویژه‌ی آموزش سلفژ و تئوری موسیقی صورت می‌گیرد.آموزشگاه سلفژ

در کلاس سلفژ، تمرین‌ها و مواد آموزشی مخصوصی به جهت آشنایی با ریتم، اجرا و تشخیص صدای نت‌های موسیقی و فهم روابط میان آن‌ها، یادگیری اصول تئوری موسیقی و ارتباط آن‌ها با مهارت‌های عملی،و در نتیجه افزایش خلاقیت و درک موسیقی، به هنرجو ارائه می‌گردد.

این مهارت‌ها آنچنان مهم هستند که در بسیاری از نقاط دنیا، کلاس‌های سلفژ نسبت به کلاس ساز تخصصی زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

طول دوره‌ی آموزش سلفژ مانند هر کلاس موسیقی دیگر، بسته به هدف نهایی هنرجو و همچنین استعداد و پشتکار وی، می‌تواند متفاوت باشد. هدف نهایی هنرجو و همچنین استعداد و پشتکار وی، می‌تواند متفاوت باشد.

ما در آموزشگاه موسیقی شیدا در طرح درس مشخص شده برای هنرجویان، هر هنرجو را از سطح ۳ موظف به گذراندن این دوره در کنار ساز تخصصی ایشان،برای رفتن به سطح بالاتر ،کرده ایم .

اما تاثیرات مثبت این درس و اهمیت آن  آنقدر زیاد است که هر هنرجو می تواند ار همان ابتدا در کنار شروع آموزش ساز،آموختن سلفژ و تئوری را نیز آغاز کند.آموزش سلفژ

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند