آموزش ویولن

ویولن

ویولن، ساز زهی آرشه ای است. این ساز کوچک ترین عضو خانواده ویولن ها است که برای نواختن، معمولا روی شانه چپ قرار گرفته و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می شود.

تاریخچه ویولن در اروپا به قرن نهم بر می گردد و احتمالا مبدا و اصلش در آسیا بوده است. بیشتر از ۴۵۰ سال طول کشیده که ویولن به شکل کنونی در آمده است که این نشانگر تجربه ای است که در طول قرن ها توسط سازنده های سازهای زهی کسب شده ..

یکی از بارزترین خصوصیات ویولن، توانمندی آن هم به عنوان یک ساز سولیستی و هم حضور پر رنگ آن به همراه خانواده زهی آرشه ای ها در ارکستر سمفونیک و گروه نوازی باعث شده میل زیادی به این ساز در بین خانواده ها وجود داشته باشد، وجهه جهانی ویولن را می توان در سازگاری آن با فرهنگ های مختلف و حضور این ساز در موسیقی ملل مختلف دید.

متاسفانه در بسیاری از خانواده ها تنها تعریف از این ساز مربوط به سختی آن است که حقیقتا با توجه به زیبایی و توانمندی این ساز، نمی توان به آن توجه کرد زیرا که هر سازی پیچیدگی ها و ظرافت های خود را دارد که با تلاش و کوشش می توان بر آن ها مسلط شد و همچنین اگر در سن مناسب این ساز آغاز شود با توجه به توانمندی های هوش کودکان در یادگیری در سنین نوجوانی به راحتی اصول اولیه و مبانی درست اجرای این ساز را رعایت می کنند.

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند