آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری

دف

آموزش دف غرب تهران

از بررسی تاریخچه ی سازها درمی یابیم که طولانی ترین قدمت را می توان برای سازهای کوبه ای قائل شد

که سادگی درساخت ونواختن  آن موجب گردیده تا انسان دررهگذرتاریخ خویش، زودترآنرا یافته وبدا ن بپردازد.

حضورخیل عظیم سازهای کوبه ای موید اهمیت و جایگاه  ویژه  ریتم  در موسیقی  بوده  و آنرابه عنوان رکنی اساسی وجزئی لاینفک ازموسیقی می نمایند.

یکی از مهمترین سازهای کوبه ای که از دیرباز معمول ومتداول بوده است،دف می باشدکه به لحاظ سادگی ساختمان و قداست،

همیشه مورد توجه مردم بوده است.

کلمه دف در اصل عبری است و معنی کوبیدن را می دهد.

هرگاه سیر فرهنگی – اجتماعی دف را به عنوان یکی از ابتدائی‌ ترین سازهای کوبه ای بنگریم

به این نتیجه میرسیم که این ساز باصدای گیرایش هیچ‌گاه متعلق به فرهنگ و مکان خاصی نبوده،

چرا که رد پای پیدایش و ساخت اولیه آنرا به هیچ قومی و ملیتی نمیتوان نسبت داد.

ساختن، نواختن و استفاده ازاینساز همواره درفرهنگهای مختلف متداول بوده و درهر قوم با توجه به آداب و رسوم وسنتهای حاکم، کاربردویژه ای داشته است.

درآموزش دف هنرجو تنها با ریتم سرو کار دارد و بدلیل اینکه در زندگی ما همواره ریتم حضور پر رنگی دارد

پیشرفت در آن بسیار سریع و روان است و در هر سنی می توان بر این ساز مسلط شد.

آموزش دف

آموزش دف،آموزشگاه دف،آموزشگاه موسیقی دف،آموزش دف ژاندارمری،آموزش دف مرزدارن

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند