آموزش تار

تار

آموزش تاسازاصیل ایرانی با قدمتی بیش ازهزارسال وباطنینی گرم ودلنشین .

این چوب وپوست ،هنگامی که درآغوش نوازنده ی خود جای می گیرد گویی از روح نوازنده جانگرفته و زنده می شود .

جعبه صدای تار از کاسه ای با دوقسمت بزرگ و کوچک که  اغلب از چوب توت ساخته می شود

که  روی آن را پوست پوشانده که قسمت  بزرگ را شکم  وکوچک را نقاره مي نامند.

دسته تارمعمولا ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتراست که معمولا از چوب گردو ساخته می شود.

بر کناره های جلوی دسته دو روکش استخوانی کارگذاشته شده است و در انتهای آن شش گوشی برای تنظیم سیم ها قرار دارد.

درهرسنی می توان این سازرا آغازکرد وپس ازمدتی باکمی تلاش ملودیهای زیبایی را نواخت.

از جمله اساتید مطرح این ساز می توان به زنده یاد محمد رضا لطفی، استاد حسین علیزاده،  استاد فرهنگ شریف واستاد هوشنگ ظریف نام برد.

 

آموزش تار مرزداران

آموزش تار شهرک ژاندارمری

آموزشگاه تار

آموزش تار ارزان

قیمت آموزش تار

اساتیدی که این ساز را تدریس می کنند