اجرای تعیین سطح هنرجویان - مرداد ماه ۱۳۹۸

اجرای تعیین سطح هنرجویان - مرداد ماه 1398

اجرای تعیین سطح هنرجویان عزیز آموزشگاه با حضور اساتید محترم و خانواده های عزیز ایشان.

در این اجرا هنرجویانی که سطح یک را به پایان رساندند پس از اجرا برای هیئت ژوری و در حضور خانواده ها مدرک سطح یک را دریافت نمودند.

در این اجرا هنرجویان سازهای گیتار کلاسیک، ویولن و پیانو شرکت داشتند.

دراجرای این دوره هنرجویان عزیز آلا عطایی و روژینا بختیاری با توجه به رای اساتید و هیئت ژوری به عنوان هنرجویان ممتاز انتخاب شدند.

از طرف آموزشگاه بخشی از شهریه ترم آینده به عنوان هدیه ای به این دو هنرجوی عزیز تعلق خواهد گرفت.

اشتراک در: