اجرای تعیین سطح هنرجویان - ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸

 

اجرای تعیین سطح هنرجویان عزیز آموزشگاه با حضور اساتید محترم و خانواده های عزیز ایشان.

در این اجرا هنرجویانی که سطح دو و سه را به پایان رساندند پس از اجرا برای هیئت ژوری و در حضور خانواده ها مدرک سطح مربوطه خود را دریافت نمودند.

در این اجرا هنرجویان سازهای گیتار کلاسیک، ویولن و پیانو شرکت داشتند.

دراجرای این دوره هنرجوی عزیز کیان کربلایی با توجه به رای اساتید و هیئت ژوری به عنوان هنرجوی ممتاز انتخاب شدند.

از طرف آموزشگاه بخشی از شهریه ترم آینده به عنوان هدیه ای به این  هنرجوی عزیز تعلق خواهد گرفت.

اشتراک در: