اجرای هنرجویان ویولن - آذرماه ۱۳۹۸

اجرای هنرجویان ویولن - آذرماه 1398

آموزشگاه موسیقی شیدا افتخار دارد در هر ترم کنسرتی را در داخل آموزشگاه و یا در سالنهای برتر شهر تهران برگزار کند ، تا ضمن ارزیابی نحوه نوازندگی و پیشرفت هر هنر آموز با برگزاری این کنسرت ها هنرجویان را برای اجرا در کنسرت های بزرگ آماده کند.

این کنسرت در آذرماه سال ۱۳۹۸ در داخل آموزشگاه و در رشته نوازندگی ویولن انجام شده است.

اشتراک در: