اجرای هنرجویان گیتار کلاسیک (پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷)

کنسرت هنرجویی

 

پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

اجرای هنرجویان گیتار کلاسیک در حضور اساتید و خانواده ها

با آرزوی موفقیت های روزافزون برای تمامی این هنرجویان کوشا و دوست داشتنی

کنسرت هنرجویان گیتار 11 مرداد
اشتراک در: