کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو - اسفندماه ۱۳۹۷

کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو - اسفندماه 1397 - آموزشگاه موسیقی شیدا

کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو - اسفندماه ۱۳۹۷ - آموزشگاه موسیقی شیدا

آموزشگاه موسیقی شیدا افتخار دارد در هر ترم کنسرتی را در داخل آموزشگاه و یا در سالنهای برتر شهر تهران برگزار کند ، تا ضمن ارزیابی نحوه نوازندگی و پیشرفت هر هنر آموز با برگزاری این کنسرت ها هنرجویان را برای اجرا در کنسرت های بزرگ آماده کند.

این کنسرت در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در داخل آموزشگاه و در رشته نوازندگی پیانو انجام شده است.

کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو - اسفندماه 1397 - آموزشگاه موسیقی شیدا
اشتراک در: