کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو (پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷)

کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو (پنجشنبه 11 بهمن 1397) آموزشگاه موسیقی شیدا

کنسرت هنرجویی هنرجویان پیانو (پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷)

آموزشگاه موسیقی شیدا افتخار دارد در هر ترم کنسرتی را در داخل آموزشگاه و یا در سالنهای برتر شهر تهران برگزار کند ، تا ضمن ارزیابی نحوه نوازندگی و پیشرفت هر هنر آموز با برگزاری این کنسرت ها هنرجویان را برای اجرا در کنسرت های بزرگ آماده کند.

این کنسرت در روز۱۱ بهمن ۱۳۹۷ داخل آموزشگاه و در رشته نوازندگی پیانو انجام شده است.

کنسرت هنرجویی پیانو - اسفندماه 1397 - آموزشگاه موسیقی شیدا
اشتراک در: